Warunki płatności

Wpłat można dokonywać 4-oma metodami:
  Wewnątrz terytorium Republiki Chorwackiej
   
 1. wpłata gotówki lub czekiem w urzędzie naszej agencji lub drugiej agencji turystycznej
  Wpłat możecie Państwo dokonać w naszej siedzibie pod adresem Jobova 3, 21000 Split, Chorwacja. 
   
 2. wpłatą na żyro-konto agencji
  Aby wpłata na żyro-konto agencji była regularnie zakończona, potrzebne są Państwu następujące dane:
  • osoba wpłacająca: imię i nazwisko osoby rezerwującej, adres zamieszkania
  • otrzymujący: Turystyczna agencja "Vakance Adriana d.o.o.", Jobova 3, 21000 Split
  • suma: wpisać sumę wystawionego wstępnego rachunku
  • numer konta: 2360000-1102195281

 3. Poza terytorium Republiki Chorwackiej
   
 4. wpłata drogą przekazu bankowego na dewizowe konto głÃ³wnego biura agencji lub siostrzanej agencji
  Aby wpłata na konto agencji była właściwie wykonana , potrzebne są Państwu następujące dane:
  • osoba wpłacająca: imię i nazwisko osoby rezerwującej z adresem zamieszkania
  • suma: wpisać sumę wystawionego wstępnego rachunku

  Rachunek dewizowy agencji głÃ³wnej (macierzystej):

  • otrzymujący: Turystyczna agencja "Vakance Adriana d.o.o.", Jobova 3, 21000 Split
  • bank otrzymującego: Zagrebacka Banka d.d., Zagreb,  Croatia
  • IBAN: HR3723600001102195281
  • Swift: ZABAHR2X


  Płacenie kartą kredytową 

 5. płacenie on-line kartami kredytowymi  (American Express, Mastercard/Eurocard, Visa)
  Jeżeli Państwo wybraliście drogę płacenia on-line kartą kredytową, poprzez wpisanie danych z Państwa karty kredytowej upoważniacie Państwo agencję, aby obciążyła Państwa kartę kredytową na sumę odpowiadającą dynamice płacenia za wybrane wczasy.